Uitvoerder-ToekomstBouw

Wij zoeken een kandidaat (fulltime / 40 uur) voor de uitbreiding van onze Bouwdivisie in Andijk.

 

ToekomstBouw tekent voor een vlekkeloze realisatie van nieuwbouwplannen, zorgt voor waardebehoud en –vermeerdering van bestaand bezit door middel van planmatig onderhoud en renovatie. Zo creëert ToekomstBouw een duurzame en energiezuinige woon- en werkomgeving.


WIJ VRAGEN:
• Een MBO+/HBO opleiding aangevuld met relevante cursussen;
• VOL-VCA-diploma;
• Rijbewijs BE;
• Bij voorkeur kennis van BouwWorks/Microsoft Office/KAM;
• Een kandidaat die woonachtig is in de regio;
• Een teamspeler die zich samen met zijn/haar collega’s proactief inzet om het kwaliteitsniveau continu te verbeteren en servicegericht is;
• Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke houding.


Een kandidaat die:
• Materiaal- en materieelvoorzieningen organiseert;
• Instructie en informatie geeft over de werkwijze aan de onder zijn leiding werkzaam zijnde voorman(nen) en vaklieden;
• Werkvergaderingen bezoekt;
• Werken door derden laat uitvoeren, echter volgens gemaakte afspraken;
• Inzicht verwerft in de bereikte resultaten van de onder hem ressorterende werken (inclusief het begrote financiële resultaat), zorgt voor een juiste voortgang van de werkzaamheden en maatregelen neemt wanneer afwijkingen c.q. problemen worden geconstateerd;
• Zorgdraagt voor de uitvoering van een of meerdere projecten binnen de contractvoorwaarden, bestek en kwaliteitseisen, planning en werkbegroting, zodanig dat de minimaal vastgestelde resultaatnorm gehaald wordt en commerciële kansen en mogelijkheden worden gesignaleerd en benut;
• Het uitvoeringsteam leidt en zorgdraagt voor het managen van externe partijen;
• Invulling geeft door voorbeeldgedrag aan de gewenste cultuur, bestaande uit de volgende kernwaarden, betrouwbaar, coöperatief, betrokken, ondernemend en vooruitstrevend;
• Zorgdraagt voor een optimale kwalitatieve en kwantitatieve inzet van het hem toegewezen uitvoeringsteam, zodanig dat de activiteiten effectief en efficiënt plaatsvinden;
• Het beleid uitvoert m.b.t. kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (gedelegeerd VGM-verantwoordelijk);
• Een bijdrage levert (op verzoek) aan de projectvoorbereiding ten aanzien van organisatie, werkmethoden, planning inzet personeel/middelen e.d. zodanig dat een veilige effectieve en efficiënte projectuitvoering zoveel mogelijk wordt gewaarborgd;
• De administratie van gegevens aanlevert en bewaakt tijdens de uitvoering van het project ten behoeve van voortgang en kostenbewaking;
• Zorgdraagt voor de aanwezigheid van de benodigde productiemiddelen op het project, opdat de uitvoeringsactiviteiten zo efficiënt en effectief mogelijk uitgevoerd worden;
• Contacten onderhoudt en bewaakt met opzichter, leveranciers, onderaannemers, nutsbedrijven en gemeentes e.d. zodanig dat een tijdige en effectieve afronding van het project gewaarborgd is;
• Meer-en minderwerk signaleert en op de hoogte is van de financiële ontwikkeling van het project en bijstuurt;
• Zorgdraagt voor de vorming en coaching van de medewerkers in de uitvoeringsteams;
• Voorstellen doet van verbeteringen;
• Durft te werken in een lerende onderneming;
• Een Denker is, die kan en wil Doen.


WIJ BIEDEN:
• Een prettige werksfeer in een gezonde onderneming;
• Zelfstandig, afwisselend en verantwoordelijk werk;
• Marktconforme salariëring;
• Een uitdagende baan met voldoende mogelijkheden tot scholing en ontplooiing.


Voor telefonische inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Jan Piet Konijn, telefoon 0228-594960. Bent u geïnteresseerd in de bovengenoemde functie, stuur dan uw sollicitatiebrief voorzien van uw CV en motivatie aan:
ToekomstBouw, t.a.v. Martha Burger, Gedeputeerde Laanweg 47, 1619 PB Andijk of per mail aan marthaburger@toekomstgroep.nl


Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.<<< Overzicht

LaatsteNieuws

  • 21-06-2019

    Vacature Calculator NIEUWE STIJL... Lees meer >

  • 07-06-2019

    Nieuwe elektrische scooters in Amsterdam... Lees meer >